ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

2

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารยอดศึก กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่กำลังพลและเครือข่ายเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อรับประทาน  ลดปัญหาค่าครองชีพของครอบครัว

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่อง “ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด” ด้วยการให้ทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลา โครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของหน่วย และพื้นที่ของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอความต้องการไปที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 972 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักนำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร สำหรับใช้ในการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น  9,010 ซอง โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ   หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน

ภาพ-ข่าว เหม(กาญจนา)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here