ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ระดมรบรรทุกน้ำ และกำลังพล ช่วยผู้ถูกผลกระทบภัยแล้ง

10

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ยังคงระดมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร และ 10,000 จาก กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์  , กรมรบพิเศษที่ 2 และ กองพันปฏิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ รวมถึง จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราข จังหวัดลพบุรี รวม 6 คัน พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของหน่วย กระจายลงพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

เข้าให้การช่วยเหลือ โดยการนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค – บริโภค ตะเวนแจกจ่าย ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลังจากน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ไม่เพียงพอ ถึงแม้ขณะที่ สำนักงานชลประทานที่ 10 จะเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก จนสามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาได้แล้วก็ตาม

แต่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย บริเวณรอบนอก แรงดันน้ำประปาก็ยังเดินทางไปไม่ถึง ประกอบกับมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมา ส่งผลให้น้ำปลายท่อยังไม่ไหลมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนบางหลังต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ท่าศาลา ต.ป่าตาล ต.เขาสามยอด ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.กกโก จ.ลพบุรี

ทั้งนี้  ตอลดเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดำเนินการบรรทุกขนส่งน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชน วันละหลาย 10 เที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาสามารถแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปแล้ว กว่า 350,000 ลิตร และยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใช้สรรพกำลัง และยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้การช่วยเหลือประชาชนจาก เหตตุภัยพิบัติต่างๆ ทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส ด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here