ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ระดมกำลังพล ชุดหมอเดินเท้า จิตอาสา เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว

77

พลตรี สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์  ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 มอบหมายให้ พันเอก วิศิษฐ์ บรรณากิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงมณฑลทหารบกที่ 34   และ พันเอก สิงหนาท โลสุยะ  รักษาราชการ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยกำลังพล )ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 หน่วยรับผิดชอบประจำพื้นที่อำเภอภูกามยาว ,ชุดเสนารักษ์เดินเท้า, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ,องค์กรปกครองท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนใน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากนำ้ท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ดังนี้

  ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ประกอบด้วย นางดวงพร จันสาวงศ์  ราษฎร  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว  บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบจากนำ้ป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และมีโรคประจำตัวไขมันความดันโลหิตสูง และ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ได้แก่ นายภัทรพล วิริยานันท์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการมาตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มอบสิ่งของ พร้อมทั้งจัดยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นมอบให้ผู้ป่วย

  ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้แก่  นายเสงี่ยม ใจสมัคร ผู้ป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบและเป็นอัมพฤกษ์ ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พลเสนารักษ์ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นมอบให้ผู้ป่วย

นอกจากนี้ กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4   ช่วยบรรจุกระสอบทรายนำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อทำแนวกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนที่มีความเสี่ยง    โดย ประชาชนในพื้นที่ได้ตอบรับเป็นอย่างดีในการเข้าไปช่วยเหลือ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here