ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคธุรกิจการ ท่องเทียว เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3

คุณธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นาย บุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายไพรัช สุขงาม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา “จังหวัดชลบุรี” มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ Pataya Move On เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ การเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มีการ ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้าน การแพทย์ สาธารณสุข ความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ รวม ไปถึงแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมิติทางสาธารณสุข และมิติทางด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

“เมืองพัทยา” เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชากร รวมไปถึงแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่ ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยแล้วปัจจุบันสำหรับในพื้นที่เมืองพัทยามีการฉีดครบ 2 โดสไปแล้วกว่า 70% ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งอย่าง เกาะล้าน ก็มีการฉีดวัคซีนครบโดส 100% เต็ม จึงมั่นใจว่าปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนอีกกว่า 4,000 คน ที่ได้เริ่มดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ แต่ทุกอย่างก็ยังจะต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวัง และป้องกันอย่างจริงจังแม้ว่าจะมีการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขณะนี้เมืองพัทยาได้เตรียมแผนงานโครงการและ งบประมาณในการจัด Event เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังเปิดเมืองไปจนถึงสิ้นปีต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ งานพัทยามิวสิค, งานลอยกระทง, งานเทศกาลพลุเมืองพัทยา, งานเดินกินถิ่นนาเกลือ, งานเทศกาลพัทยา และสุดท้ายงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างงานพัทยาเคาท์ดาวน์ เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการตาม รูปแบบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันหลังมีกระแสข่าวออกไปพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างดีและจะเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกด้วย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา” เตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration Plus : SHA Plus+ ด้วยการการตรวจประเมินมาตรฐาน SHA Plus+ ของสถานประกอบการต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี ทั้ง 10 ประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Pataya Move On เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ การเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สาธารณสุข ความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมิติทางสาธารณสุข และมิติทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขณะนี้เมืองพัทยาได้เตรียมแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัด Event เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังเปิดเมืองไปจนถึงสิ้นปีต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ งานพัทยามิวสิค, งานลอยกระทง, งานเทศกาลพลุเมืองพัทยา, งานเดินกินถิ่นนาเกลือ, งานเทศกาลพัทยา และสุดท้ายกงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างงานพัทยาเคาท์ดาวน์ เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการตามรูปแบบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here