ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต,ศูนย์การค้าเดอะฮับปิดให้บริการชั่วคราวบางพื้นที่ หยุดการแพร่กระจายของCOVID-19

2

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้ประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 แจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมถึงศูนย์การค้าทุกแห่งในพื้นที่เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 นั้น บริษัท เซียร์ฯ น้อมรับและพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต, ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวในบางพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

ร้านค้าที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ

▪️Tops Market ชั้นใต้ดิน (เซียร์)

▪️ ร้านอาหาร ชั้นใต้ดิน จำหน่ายเฉพาะนำกลับเท่านั้น (เซียร์)

▪️ ร้านขายยา Watsons ชั้นใต้ดิน (เซียร์)

▪️ ร้าน 7 – Eleven ชั้น G (เดอะฮับ)

▪️ ตลาดสดหน้าเซียร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here