ศุลกากรตากใบจับมือหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส สรรพสามิต กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายยึดบุหรี่ หนีภาษี

4

ที่ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ดร.อติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน  พ.ท.ชัยพิพัฒน์ อิทรเทพ เสธ.ชุดควบคุมป้องกันชายแดน  หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส กรมสรรพสามิต หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส กสป. (ส่วนกลาง) กรมศุลกากร เข้าดำเนินการตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เขตการค้าชายแดนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า การลักรอบนำบุหรี่เถื่อนเข้ามาตามแนวชายแดนตากใบ มักจะซุกซ่อนตามตึกริมลำน้ำสายตลอดแนว เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่เผลอ ผู้กระทำผิดจะนำใส่จักรยานยนต์วิ่งออกไปส่งรอบนอก บางรายรอรถมารับถึงที่ ทำให้ยากต่อการจับกุม ทำกันเป็นขบวนการ ส่วนใหญ่ผู้กระทำผิดมักจะเป็นแรงงานในพื้นที่ตากใบ  หรือมีห้องพักห้องติดริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่เกรงต่อกฏหมาย เจ้าหน้าที่มาทีหนีที เจ้าหน้าที่ไปก็กลับมาทำเหมือนเดิม เกิดจากบุหรี่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูก 1 คอตตอนไม่ถึง 100 บาท หรือซองไม่ถึง 10 บาท ทำให้ตลาดแรงงานในไทยต้องการสูง จึงทำให้มีการขนลักลอบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนการจับกุมบุหรี่เถื่อนในครั้งนี้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ แต่สามารถตรวจยึดสินค้าหนีภาษีประเภท บุหรี่ ได้จำนวน 20,725 ซอง มูลค่าภาษีรวมประมาณ  4,812,154 บาท แยกเป็น ยี่ห้อ U2 CLASSIC (WHITE)จำนวน 40 กล่อง จำนวน 20,000 ซอง (4000,000) มวน ไม่ยี่ห้อ ASTRO RED จำนวน  29 กล่อง จำนวน 725 ซอง (14,500มวน)คิดเป็นมูลค่าของกลาง 2,163,262บาท ในการดำเนินการต่อไปทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส  ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และนำของกลางเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะนำไปทำลายตามกฎหมายต่อไป                                    

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here