ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมลงนาม เครือข่ายทางการศึกษา 23 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร

3

ที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีลงนาม 8 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และมีสถานศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐาน ขั้นอาชีวศึกษา และขั้นอุดมศึกษา  เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 แห่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here