ศิษย์ รวมพลังน้อมคารวะครู เนื่องใน”วันครู ” ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดพังงา

4

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวนิรชา บัณทิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี “วันครู” ครั้งที่ ๖๗ พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต ๒ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรณ์   นางกันตวรรณ ตันเถียร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมอ่านสารวันครู จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้ให้โอวาทแก่คณะครู อาจารย์ และมอบคำขวัญ “วันครู” ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ซึ่งสะท้อนว่าคุณครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตากรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยให้ศิษย์คิดเป็น ทำเป็นและแก้ไขปัญหาได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต”

ทั้งนี้ยังได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่ให้พรแก่ผู้ร่วมงาน มีนายวิฑูรย์ จันสกุล ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิญชวนผู้ร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ    นอกจากนี้ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาและด้านต่างๆพร้อมทั้งได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อคารวะครูอาวุโส ร่วมกับผู้กับร่วมงานอีกด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here