ศาล จ.อุดรธานี ได้เปิดโครงการอบรมการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประชาชน นักเรียนนักศึกษา (มีคลิป)

2

ศาลจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดโครงการอบรมการร่วมใจไกล่เกลี่ยมีวัตถุประสงค์. เพื่อให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ ได้รับรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ย. ข้อพิพาทและกฎหมาย. ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย. ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม. โดย มีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี  และผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี. เป็นวิทยากรในการจัดการอบรมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ไพบูลย์ อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here