ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา แจกข้าวสาร 5,000 ถุง ให้ทานผู้ประสบความเดือดร้อน ผู้ยากจน เนื่องในงานทิ้งกระจาด

2

ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีแจกข้าวสาร เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2565  พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายเดชาวุฐ  ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา  หัวหน้าส่วนราชการ  และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง  พร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมและ น้ำดื่ม

ให้แก่ ผู้แทนโรงเรียนและชุมชน จำนวน 13 แห่ง มารับข้าวสาร เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน และนำข้าวสารไปแจกจ่ายในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล2  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  /ชุมชนในเขตเทศบาล  เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง/ โรงเรียนวัดประตูท่าไข่ /โรงเรียนบ้านวังตะเคียน /โรงเรียนนครเนื่องเขต /โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล /ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา / ผู้ใหญ่มานัส โท้เป๋า หมู่ 1 ต.บางแก้ว /ผู้ใหญ่ธนเนศ รักษานนท์ หมู่ 2ต.โสธร /คุณอัจฉรา แก้วดี ประธานชมรมบันเทิงคนแปดริ้ว  และวัดโพนงาม อ.สนามชัยเขต 

 โดยข้าวสารที่นำมาแจก ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราได้รับการบริจาคจาก ภาครัฐ เอกชน พ่อค้า  ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่เดือดร้อนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here