ศาลกาฬสินธุ์เข้มป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

7

 นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาล เข้ารับการอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายศิวกุล นาถ้ำพลอย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ หลายพื้นที่ เป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องตื่นตัวป้องกัน เพื่อสร้างความตระหนัก และไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก ทั้งในส่วนของการแสวงหาความรู้ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อดังกล่าว  รวมทังหมั่นสังเกตบุคคลใกล้ตัว ที่อาจจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และอย่าเชื่อข่าวลวง   นางอารีกล่าวอีกว่า เพื่อสร้างความตระหนักและไม่ให้ตื่นตระหนกดังกล่าว ศาล จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน การสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย แนะกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม ตอบข้อสงสัย โดยโอกาสต่อไป ในส่วนของการเข้าออกที่บริเวณประตูศาล ก็จะมีการแจกหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิในร่างกาย เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษา  ทนายความและประชาชน ที่มาทำงานและใช้บริการที่ศาลด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ หรือเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในศาลนั่นเอง

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here