ศรีสะเกษ โฆษก ศบค.เผยความรุนแรงของเชื้อไวรัสโอไมครอนยังไม่ได้มากมายอะไร การป้องกันที่ดีที่สุด คือในเรื่องของอนามัยส่วนบุคคล

9

ที่บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.   ได้เดินทางมาตรวจติดตามดูแลประชาชนที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ในสถานีขนส่งต่าง ๆ และสถานีรถไฟ เพื่อรับทราบข้อมูลว่ามีมาตรการในการดูแลผู้โดยสารอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ต้นทางมาลงที่ จ.ศรีสะเกษแห่งนี้โดยพบว่า  มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่โดยสารมากับรถไฟทุกขบวนที่มาลงที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ  ขณะที่ นพ.ชลวิทย์   หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะแพทย์ พยาบาลมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีประชาชนชาวศรีสะเกษพากันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างต่อเนื่อง  โดยมี นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์  นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย นพ.ลักษณะเลิศ  วรรณพาสนี  ผอ.รพ.กันทรลักษ์  และคณะแพทย์ พยาบาล มาให้การต้อนรับ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ในนามของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นนโยบายของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มอบหมายให้ทางผู้ตรวจราชการในทุกเขตตรวจราชการโดยเฉพาะตนอยู่ในเขตตรวจสุขภาพที่ 10 ที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดคือ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร  และมุกดาหารก็ได้ให้นโยบายมาในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ในสถานีขนส่งต่าง ๆ และสถานีรถไฟ โดยในวันนี้ได้มาเยี่ยมที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ และได้มารับทราบข้อมูลจากผู้รับผิดชอบของสถานีรถไฟศรีสะเกษว่ามีมาตรการในการดูแล ผู้โดยสารอย่างไร ก็ได้รับทราบถึงกระบวนการดูแลมาตั้งแต่ต้นทาง ก็มาลงที่สถานีศรีสะเกษแห่งนี้ เ

พื่อความมั่นใจในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและภาพรวมของทางสถานีด้วยก็ได้เห็นภาพว่าทาง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษก็ได้ดูแลผู้โดยสารอย่างมีระบบตั้งแต่ในรถไฟสำหรับรถแอร์ก็ให้เปิดประตูทางเดียวให้มาลงด้านนี้ เพื่อที่จะได้ผ่านจุดคัดกรอง คนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้มีการฉีดวัคซีนและ สถานีรถไฟศรีสะเกษได้มีจุดบริการที่จะให้ทางทีมของกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทีมดูแลทั้งในเรื่องการฉีดวัคซีนและให้คำแนะนำหรือว่ามีการสุ่มตรวจ เอทีเค ในรายที่สงสัยหรือว่ามีอาการก็จะมีจุดคัดกรองในที่นี้ด้วย 

พร้อมทั้งได้มาดูสภาพพื้นที่ของประชาชนที่มารับบริการ อาจจะมีพฤติกรรมที่หลากหลาย ทำยังไงจะให้เขาได้ปลอดภัยที่สุดมีทางเข้าออกทางเดียวหรือในการอำนวยความสะดวกทั้งทางตั้งจุดคัดกรองกับร้านค้าที่จัดไว้ใกล้กัน  ส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีสะเกษก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันต้อนรับพี่น้องประชาชนของเราที่กลับมาเยี่ยมบ้าน  ขณะเดียวกันก็อาจจะยาวไปถึงช่วงของการส่งพี่น้องประชาชนกลับไปทำงานตามปกติด้วย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์โอไมคอนในขณะนี้ ตอนนี้มีการกระจายกันไปในหลายจังหวัดและตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ขึ้นใกล้จะถึง 1,000 รายแล้ว ซึ่งก็เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นไปตามที่นักวิชาการทางด้านไวรัสทั้งหลายที่ได้บอกเอาไว้ว่าภายในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธุ์ข้างหน้านี้ จะเป็นช่วงหลังเทศกาลของการหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแต่ในข่าวตอนนี้ก็ยังเห็นว่าความรุนแรงของเชื้อไวรัสโอไมครอนก็ยังไม่ได้มากมายอะไร การป้องกันที่ดีที่สุดก็ยังเหมือนเดิมคือในเรื่องของอนามัยส่วนบุคคลเรื่องการดูแลปกป้องบุคคลทั้งส่วนตัวและครอบครัวเหมือนเดิม  การเว้นระยะห่าง เรื่องของการหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นในภาคอีสานเราตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ต้นทางที่เราได้ยินที่ จ.กาฬสินธุ์ก็ได้มีการกระจายไปในหลายจังหวัด โดยที่ จ.อุบลราชธานีซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 10 ก็มีการรายงานขึ้นมาแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อ มุกดาหารรวมถึงทางอำนาจเจริญ ยโสธรก็มีติดเชื้อกระจายไป ซึ่งก็จะเป็นข้อดีในการที่จะสร้างความตระหนักเพิ่มขึ้นไม่อยากให้ตระหนกมาก เนื่องจากว่าวิถีชีวิตที่เราจะต้องดำเนินไปก็คงจะต้องเหมือนเดิม คือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ 100% ให้ได้มากที่สุด และมีเจอบ่อยที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่สูงอายุและกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยและเสียชีวิตขอให้ได้มารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพราะว่าภาคอีสานหลายจังหวัดโดยเฉพาะในเขต 10 คนที่สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวยังเข้าถึงวัคซีนได้น้อยมาก  ตนขอฝากทางสื่อมวลชนได้ช่วยบอกต่อด้วยว่า ตอนนี้เรายังไม่ได้หยุดเรายังมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอยู่ทุกวัน ในสถานพยาบาลของหน่วยงานของภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขสามารถไปฉีดวัคซีนได้ทุกที่/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here