ศรีสะเกษ แสงสีเสียงเทศกาลดอกลำดวนบานตำนานสร้างเมืองศรีสะเกษยิ่งใหญ่ตระการตา

15

ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน  สืบสานประเพณีสีเผ่าไท                    ศรีสะเกษ ประจำปี  2565 ซึ่ง อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ จ.ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่  9 – 13  มี.ค. 65  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซึ่งปีนี้จัดการแสดงแสงสีเสียง “อารยธรรม แห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” เพื่อสืบสานตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษได้อย่างสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมี นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายก  อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นพ.จาตุรงค์   เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย  รศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ  นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษและกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว มาให้การต้อนรับและร่วมชมการแสดงในครั้งนี้

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายก  อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานกรรมการจัดงาน  กล่าวว่า งานเทศกาลดอกลำดวนบาน จัดขึ้นครั้งแรกในปี  พ.ศ.2531  และในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ของ  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ  จ.ศรีสะเกษ  กิจกรรมภาคกลางวัน ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ประกวดผลิตภัณฑ์พื้นเมือง นิทรรศการภาพเขียน  ประกวดวาดภาพ และสาธิตการวาดภาพ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (OTOP) และผลผลิตทางการเกษตร ประกวดและจำหน่ายอาหารท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  และในภาคกลางคืน การแสดง แสง เสียง “อารยธรรม แห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” เพื่อสืบสานตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ท่ามกลางบรรยากาศและกลิ่นหอมของดอกลำดวนที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง  การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน  ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กล่าวว่า  การจัดแสดงครั้งนี้จัดขึ้นได้อย่างประทับใจมากไม่ได้แพ้การแสดงระดับชาติ นับได้ว่าเป็นการแสดงที่ได้มาตรฐานระดับชาติเลยทีเดียว ดีหมดทุกอย่างทั้งการแสดงแสงสีเสียง การแสดงของคน การแสดงของช้าง การแสดงของม้า เนื้อหาการแสดงก็ดีมากทำให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างเมืองศรีสะเกษ  ความน่าภาคภูมิใจถึงประวัติศาสตร์ของศรีสะเกษ และการแสดงครั้งนี้เป็นความสมัครสมานสามัคคีของชาวศรีสะเกษทุกคน หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here