ศรีสะเกษ แม่ทัพภาคที่ 2 ห่วงใยประชาชนมอบบ้านให้ 2 นักเรียนที่ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ปีมหามงคล พ.ศ.2565

18

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.วีระยุทธ  รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี  ได้เดินทางไปประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล”เฉลิมพระเกียรติ ปีมหามงคล พุทธศักราช 2565  โดยได้มอบบ้านให้กับ ด.ญ.ธัญญารัตน์ และด.ญ.อันนา โรจนาภา ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาให้แก่ น.ร.ทั้ง 2 คน   โดยมี พ.อ.บุญเสริม  บุญบำรุง  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1กองกำลังสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสำรวย   เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย  พ.ต.อ.เทพพิทักษ์  แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ  พ.ต.อ.ทินกร   เดชาเลิศ ผกก.สภ.ห้วยทับทัน น.ส.ภัคจีรา   พรหมดี ผช.หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ  น.ส.ชมบงกช   สินธวาชีวะ  ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

พ.อ.บุญเสริม  บุญบำรุง  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี  กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก กรมทหารราบที่ 16ซึ่งรับผิดชอบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน  ได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ด.ญ.ธัญญารัตน์ และด.ญ.อันนา โรจนาภา 2 พี่น้องซึ่งเป็นหลานของนางอ่อน นิยมวงศ์ อายุ 71 ปี สมาชิกทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน โดยเด็กทั้ง 2 คนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังในบ้านที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรม ประกอบกับกำลังเข้าสู่วัยรุ่น จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เด็กทั้ง2 คนนี้เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติดี และยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจสืบสานงานตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม โดยห้วงวันที่ 14- 20  ตุลาคม 2563  ได้เข้าร่วมแสดงกิจกรรม และรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครด้วย  จึงเป็นเด็กที่น่าชื่นชมและสมควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

พ.อ.บุญเสริม  บุญบำรุง  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี  กล่าวต่อไปว่า  กรมทหารราบที่ 16  จึงนำเข้าดำเนินการตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีพุทธศักราช 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและสะพานบุญจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะสงฆ์ กองทุนบุญนิธิพระศาสนาสงเคราะห์วัดป่าพิมลมังคลาราม ร่วมบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้าง เป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาท โดยกำลังพลชุดช่างจากกรมทหารราบที่ 16 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และช่างในหมู่บ้านร่วมกันก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15  พฤศจิกายน แล้วเสร็จในวันที่ 25 ธันวาคม 2564  รวม 45 วัน

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กองทัพบกมีความห่วงใยประชาชน จึงได้มีการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนมาหลายปีแล้วและทำมาโดยต่อเนื่อง โดยการให้ทหารจัดชุดช่างของหน่วยบูรณาการกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน เข้าทำการก่อสร้างบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติหรือเป็นผู้มีฐานะยากจน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่างๆ  โดยเฉพาะในปี 2565 นี้ ถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลของชาวไทยทุกหมู่เหล่า    ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90  พรรษา การสร้างบ้านและส่งมอบบ้านให้กับ ด.ญ.ธัญญารัตน์ และ ด.ญ.อันดา โรจนาภา ทั้ง 2 พี่น้องในวันนี้  จึงถือได้ว่าเป็นมงคลต่อชีวิต และเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่ายิ่ง ขอให้ทั้ง 2 คนจดจำวันอันดีนี้ไว้  และขอให้มุ่งมั่นตั้งปณิธานที่จะเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อสร้างอนาคตของตนให้มีความมั่นคงต่อไป ตนต้องขอขอบคุณ กรมทหารราบที่ 16 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันเป็นสะพานบุญ และกราบขอบคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ ตลอดจนคณะสงฆ์วัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นอย่างสูง ที่มีเมตตาร่วมสนับสนุนวัสดุและงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ และส่งมอบในวันนี้  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าคนไทยเราทุกหมู่เหล่า  ทุกสถานะ พร้อมที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร เพื่อให้อยู่ดี กินดี มีความสุข  ตามสถานะของตน//

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here