ศรีสะเกษ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

7

 ที่โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่ง นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยในการจัดงานครั้งนี้  มีหน่วยงานเปิดให้บริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การให้บริการทำหมันแมว สุนัข  การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน การปล่อยปลาลงในสระน้ำของเทศบาลตำบลกันทรารมย์โดยมี นายปราจิต   แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ กล่าวต้อนรับและมีนายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์  พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการของ อ.กันทรารมย์ ผู้นำชุมชน เกษตรกร มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ โดยมีหน่วยงานเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  โครงการนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้เข้ารับบริการหรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานทางวิชาการเกษตรที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรทุกคน รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ระดับพื้นที่ในภาพรวมต่อไปในอนาคต

 ภาพ /  ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here