ศรีสะเกษ เปิดแล้ววันนี้ งานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมคึกคัก

4

ที่อาคารสถาบันภาษาศิลปกรรมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  นายนพ  พงษ์พลาดิศัย รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นพ.ทะนง  วีระแสงพงษ์  นายแพทย์  สสจ.ศรีสะเกษ  และคณะ  ได้เดินเยี่ยมชมการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ  ทั้งระดับกรม  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้พากันมาออกร้านนิทรรศการ  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและการแสดงถึงผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากการปลูกกัญชา  และนำเอากัญชาไปแปรรูป  เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีการแสดงให้เห็นถึงส่วนต่าง ๆ ของกัญชา  ตั้งแต่รากลำต้นและใบว่า  จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไรได้บ้าง  ขณะเดียวกัน ที่เวทีกลางได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา  โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องกัญชาคือ  ภญ.วิภา  เต็งอภิชาติ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อาจารย์สมคิด  ดำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษต จ.เชียงราย  มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านการขออนุญาตปลูกกัญชาและการให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของกัญชา

นายบรรจบ  ไชยสาร  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ต.ทุ่ม  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งมาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้  กล่าวว่า  ตนมีความสนใจเรื่องกัญชามาก  และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชามาโดยตลอดแล้วเห็นว่า  กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสร้างรายได้ทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ  รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปทั่วประเทศ  หายจนและหายเจ็บได้  ดังนั้น  จึงได้มารับฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนของตนมีสมาชิกอยู่  จำนวน  98  คน  ปกติแล้วจะทำไร่ทำนาเป็นหลัก  แต่เมื่อมีการเสนอเรื่องการปลูกกัญชาขึ้นมาทำให้ตนและสมาชิกมีความสนใจมากดังนั้นความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ตนจะได้นำออกไปเผยแพร่ให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  ต.ทุ่ม  ได้รับทราบ  เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปลูกกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ข่าว / ภาพ  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here