ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองเร่งลอกคลองระบายน้ำที่อุดตันให้น้ำไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วม

1

ที่บริเวณซอยสามัคคี ชุมชนกุดหวาย เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายคมสัน เพิ่มบุญ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลเมือง  ศรีสะเกษ นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไปทำการขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในบริเวณซอยสามัคคี  เนื่องจากว่า ท่อระบายน้ำใช้งานมานานแล้วและมีสิ่งสกปรกขยะมูลฝอยเศษกิ่งไม้ไปอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อและในคลองระบายน้ำไหลไม่สะดวก 

ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้ทำการใช้เครื่องมือลงไปทำการดูดเศษขยะและทำการฉีดน้ำเพื่อให้แรงดันของน้ำทะลวงเอาเศษขยะมูลฝอยต่าง ๆ ที่ติดขัดอยู่ภายในท่อระบายน้ำและที่ติดอยู่ในคลองระบายน้ำให้พ้นออกไปจากท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำโสโครกที่อยู่ในคลองระบายน้ำสามารถไหลทะลักลงไปสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ติดถนนใหญ่ได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้กลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าในคลองระบายน้ำหมดสิ้นไปอีกด้วย ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในซอยสามัคคีทุกคนต่างพากันชื่นชมและขอบคุณ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ที่ได้มอบหมายให้ นายคมสัน เพิ่มบุญ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะมาช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียให้กับชาวบ้านในซอยสามัคคีแห่งนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในบริเวณซอยสามัคคีอีกด้วย  เนื่องจากว่า  เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำท่วมขังภายในบริเวณซอยสามัคคีเป็นเวลานานกว่า  2 เดือน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาก

นายคมสัน เพิ่มบุญ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และคณะ สท.ทุกคนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษทุกคนเป็นอย่างมาก  ดังนั้น จึงได้มอบให้สำนักการช่างเข้ามาทำการขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและขจัดเศษขยะที่อยู่ในท่อระบายน้ำให้หลุดออกไป  เพื่อจะได้ทำให้น้ำโสโครกไหลลงไปสู่คลองระบายน้ำใหญ่ได้สะดวก  จะทำให้ลดปัญหาด้านมลภาวะกลิ่นเหม็นของน้ำเน่า และจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข เพื่อให้ปราศจากมลภาวะกลิ่นเหม็นต่าง ๆ ไม่ให้มาสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษได้อีกต่อไป  ตนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกท่านว่า ไม่ควรที่จะทิ้งเศษขยะมูลฝอยต่างๆ ลงไปในท่อหรือคลองระบายน้ำเพราะว่า อาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ซึ่งขณะนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง หากท่อระบายน้ำอุดตันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาได้นั่นเอง

ภาพ  /  ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here