ศรีสะเกษ เจ้าคณะฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย – เขมร

4

ที่วัดบ้านหนองเขียน ต.ห้วยตามมอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  เปิดเผยว่า พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอรรคพล   อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดบ้านหนองเขียน ซึ่งวัดนี้ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2552 มีเนื้อที่อนุญาตให้สร้างวัด จำนวน 12 ไร่  มีพระอธิการประจวบ  จิรสีโล เป็นเจ้าอาวาส  และได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) พร้อมด้วย นายอำเภอภูสิงห์  ได้ปักเขตวิสุงคามสีมาทั้ง 4 ด้านของโบสถ์วัดบ้านหนองเขียน  พร้อมทั้งผูกผ้ามงคล โปรยดอกไม้ โดยมีข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวบ้านหนองเขียน มาร่วมพิธีจำนวนมาก 

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here