ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณยอดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กลุ่ม 608 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด

10

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า  จากการที่ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษกำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยได้ตั้งเป้าไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ดังนั้น เพื่อเป็นการ เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ตนจึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยได้ไปตรวจติดตามเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า ตนและคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองเรือหมู่ที่ 13 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งออกฉีดวัคซีนให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  จากนั้น ได้ออกไปเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ บ้านโซงเลง หมู่ที่ 10 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีประชาชนตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างคึกคักมาก

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยด้วยว่า  จากการที่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ต่อเนื่องตลอดเวลานี้  ปรากฏว่า  ผลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 แยกรายอำเภอของ จ.ศรีสะเกษ  ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64  เป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์  ปรากฏว่า  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  มีสถิติการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 80.98 เปอร์เซ็นต์ สูงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ จ.ศรีสะเกษ และผลการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 3 ต.ค. 64 รายอำเภอ จ.ศรีสะเกษ เป้าหมาย ร้อยละ 70 ปรากฏว่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ จ.ศรีสะเกษเช่นกัน  ตนต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล  อสม. นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือพร้อมใจกันมาฉีควัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สถิติการฉีดวัคซีนของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอันดับ 1 ของ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  มีความมั่นใจว่า จะมีความปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาว อ.ศรีสุวรรณทุกท่านว่า ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเต็มที่และอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here