ศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์จัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาสร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์

63

ที่หนองน้ำสาธารณะลูกแรด  บ้านสมบูรณ์  ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์  ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาหนองลูกแรด  โดยมีนางสาวนงค์เยาว์  มณี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์  และคณะกรรมการ  นำเซียนแหจำนวนประมาณ 700 คน  ร่วมกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาในหนองน้ำสาธารณะลูกแรด บ้านสมบูรณ์  ซึ่งมีพื้นที่น้ำประมาณ  38  ไร่  น้ำลึกประมาณ 3 เมตร  ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ต่อไป 

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์  กล่าวว่า  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  งานพัฒนาการประมงและประมงอำเภอขุขันธ์  ได้คัดเลือกแหล่งน้ำหนองลูกแรด บ้านสมบูรณ์  ในการจัดทำโครงการในเขตพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ  ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ  และสามารถใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน 

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  ปลัดอาวุโส  กล่าวต่อไปว่า   การจัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาสร้างรายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ในวันนี้ มีเซียนแหแห่ลงจับปลาจำนวนประมาณ 700 คน  สามารถจำหน่ายบัตรทอดแหได้ ประมาณ 2 แสนบาท  และเซียนแหสามารถจับปลาได้คนละประมาณ 10 กิโลกรัมขึ้นไป  ปลาที่จับได้เป็นปลาบึก  ปลาตะเพียน ปลายี่สก  ปลานิล  ปลาไนและกุ้งก้ามกราม  ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้พัฒนาชุมชนบ้านสมบูรณ์ต่อไป                                                        

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here