ศรีสะเกษ อบต.โนนสังจัดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำ

31

ที่หนองสิม ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  นายนพ   พงศ์ผลาดิสัย  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  ซึ่ง อบต.โนนสัง ร่วมกับชาวบ้านโนนสังหมู่ที่ 2 ,9,11 และหมู่ที่ 14 ทั้ง 4 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำ ปรับปรุงแหล่งเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในการจับปลาขาย และเป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้านในทุกฤดูกาล  ซึ่ง รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกันขุดลอกผักตบชวาออกจากหนองสิม และได้มีการจับปลาขนาดใหญ่จากหนองน้ำแห่งนี้ ซึ่งมีปลาอยู่เป็นจำนวนมากนำเอามามอบให้กับ รอง ผวจ.ศรีสะเกษด้วย  โดยมี นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายปราจิต   แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย  ผกก.สภ.กันทรารมย์ เกษตรอำเภอกันทรารมย์     ปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ สาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์   กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านโนนสัง มาให้การต้อนรับและร่วมกันขุดลอกผักตบชวาในครั้งนี้

นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสัง  กล่าวว่า อบต.โนนสัง ได้ตระหนักถึงหนังสือสั่งการจากอำเภอกันทรารมย์ เรื่อง การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ  อบต.โนนสัง จึงได้ร่วมกับชาวบ้านโนนสังทุกหมู่บ้าน ได้กำหนดกิจกรรมการลอกผักตบชวา จอก แหน ออกจากแหล่งน้ำแห่งนี้ โดยวัชพืชที่ลอกออกจากแหล่งน้ำแห่งนี้ จะนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไป ผลจากการดำเนินการในครั้งนี้ หนองสิมแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้ จะได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งอาศัยของปลานา ๆชนิด เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ แหล่งรายได้ของประชาชน และแหล่งโปรตีนของประชาชนในหมู่บ้านโนนสังและหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป

นายนพ   พงศ์ผลาดิสัย  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตนต้องขอชื่นชม นายก อบต.โนนสังและชาวบ้านทุกคนในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ตระหนักและกระทำร่วมกัน โดยการลอกวัชพืชออกจากแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้  ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพิ่มออกชิเจนให้กับสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของปลานานาชนิด  มีหนองน้ำ ต้องใช้หนองน้ำให้เกิดประโยชน์ รักษาหนองน้ำให้คู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคนในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นคนใช้ เป็นคนรักษา ขอขอบคุณ นายกอบต.โนนสัง ที่ได้ตระหนักและจัดสรรงบประมาณในการลอกวัชพืชในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านโนนสังและทุกหมู่บ้านในเขต ต.โนนสังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป/

ภาพ / ข่าว    ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here