ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒ นำชาวพุทธปลูกต้นรวงผี้งที่ช่องสะงำ

7

ที่บริเวณลานจอดรถ อบต.ไพรพัฒนา  ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นางสุวรรณา  วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ น.ส.จินณ์ตวรรณ  ไตรสรณกุล  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร  ส.อ.ธีรยุทธ   มณีโชติ  ปลัด อบต.ไพรพัฒนา รักษาการนายก อบต.ไพรพัฒนา  นายบุญมี   เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต ต.ไพรพัฒนา และเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรพัฒนาทุกคน ได้เดินทางมาร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 400 ต้น

 จากนั้น  ได้นำคณะของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร เดินทางไปเยี่ยมชมจุดชมวิวผาพญากูปรี เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกับกองกำลังสุรนารี กรมป่าไม้ อบต.ไพรพัฒนาและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาบริเวณแห่งนี้เป็นจุดชมวิวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์

น.ส.จินณ์ตวรรณ  ไตรสรณกุล  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร  กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมปลูกป่าในวันสำคัญนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับบริเวณใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา   จะทำให้บริเวณนี้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้

ภาพ /  ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here