ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒเชิญชาวพุทธทำบุญปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

11

ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 12 ส.ค. 2565  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาท สำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวต่อไปว่า โดยวันแม่แห่งชาติของไทย เริ่มจัดครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2486 ณ สวนอัมพร แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป จนกระทั่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2493 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปี เป็นวันแม่ โดยเรียกว่า วันแม่แห่งชาติ และมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานในวันดังกล่าว ต่อมาในปี 2519 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงวันแม่แห่งชาติใหม่อีกครั้ง โดยให้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวด้วยว่า เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทางวัดไพรพัฒนาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน จัดให้มีการเทศนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  โดยในวันดังกล่าว เป็นวันพระ จึงมีชาวบ้านไพรพัฒนามาร่วมทำบุญกันอยู่แล้ว  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวพุทธ อ.ภูสิงห์ อำเภอใกล้เคียงและประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนทุกท่าน ไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 12 ส.ค. 2565 เวลา 08.00 น.  ที่วัดไพรพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อขอให้พระองค์ท่านทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติตลอดไป//

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here