ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒห่วงใย น.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษมอบผ้าห่มกันหนาว

7

ที่วัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย  นายสมยศ  พันธ์มา เลขานุการมูลนิธิหลวงปู่สรวง และ  รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  ได้นำเอาผ้าห่มกันหนาวอย่างดี จำนวน   100  ผืน มามอบให้กับ ดร.เกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  จ.ศรีสะเกษ  และ  น.ส.อัญชลี จิตเสนาะ  ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อให้นำเอาผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  จ.ศรีสะเกษ  และศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อจะได้ช่วยใช้ห่มให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นคลายหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้

พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ.) และ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวว่า  มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ก็เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่ยากไร้ อาตมาภาพมีความห่วงใยนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  จ.ศรีสะเกษ  และศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน  จ.ศรีสะเกษเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่าในหน้าหนาวปีนี้เกรงว่านักเรียนและเยาวชนอาจจะได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงได้มอบผ้าห่มกันหนาวอย่างดี จำนวน 100 ผืน เพื่อให้ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  จ.ศรีสะเกษ  และผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์  และศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  นำเอาไปแจกจ่ายมอบให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวต่อไป//

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here