ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒร่วมกับ สว.บุญมี ทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.บ้านแซรสะโบว ระดมทุนสร้างโรงอาหารและโดมอเนกประสงค์

20
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 ที่ ร.ร.บ้านแซรสะโบว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอ  ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหารและโดมอเนกประสงค์ของ ร.ร.บ้านแซรสะโบว   โดยมี นายบุญมี  สุระโคตร  สว.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มี นางสาวพิมพ์ลภัสส์   จันทร์สำโรง ผอ.ร.ร.บ้านแซรสะโบว เป็นผู้กล่าวรายงานและมี นายอนุวัฒน์  ธรรมพร  สจ.เขต อ.ภูสิงห์  พร้อมด้วย นายนิติกรณ์  ธรรมพร นายก อบต.ดงรัก นายพุทธพร   ธรรมพร กำนัน ต.ดงรัก และนายเสมือน   แอมโอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นบ้าน ร.ร.บ้านแซรสะโบว  นำคณะผู้นำหมู่บ้าน กรรมการสถานศึกษา คณะครู น.ร. ผู้ปกครอง น.ร. เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เริ่มตั้งแต่พิธีแห่ต้นผ้าป่าจากหมู่บ้านเข้ามาในบริเวณพิธี  การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา หลวงพ่อพุฒ กล่าวสัมโมทนียกถา  และการมอบของที่ระลึกให้กับ สว.ศรีสะเกษ มีการจัดโรงทาน จำนวน 33 โรงทาน ได้ยอดเงินทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวน 307,994.25 บาท

นางสาวพิมพ์ลภัสส์   จันทร์สำโรง ผอ.ร.ร.บ้านแซรสะโบว กล่าวว่า  ร.ร.บ้านแซรสะโบว ก่อตั้งขึ้นเมื่อในวันที่ 14 ก.ค. 2516 ปัจจุบัน ร.ร.มีอายุ 49 ปี เป็น ร.ร.ขนาดกลาง มี น.ร.จำนวน 370 คน ผู้บริหาร 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน รวม 22 คน ร.ร.บ้านแชรสะโบว เป็น ร.ร.ชายขอบติดชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งสภาพปัจจุบัน ร.ร.ยังขาดโรงอาหาร สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกให้กับ  น.ร.ในการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย และ ร.ร.ยังขาดสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของน.ร.และเพื่อการบริการชุมชนในอีกหลายๆ กิจกรรม การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหารและโดมอเนกประสงค์ ที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถบริการน.ร.และชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุต) มอบเหรียญหลวงปู่สรวงรุ่นหลวงปู่สรวงให้รวย และหลวงปู่สรวงรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์ จำนวนรุ่นละ 1,000 เหรียญ รวม 2,000 เหรียญ และคุณครูปธาน วิทยาบำรุงและครอบครัวมอบเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 1,000 เหรียญ เพื่อเป็นเหรียญเช่าบูชาเพื่อระดมทุนในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง น.ร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ น.ร.ทุกคน

นายบุญมี  สุระโคตร  สว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรงอาหารและโดมอเนกประสงค์ เป็นสถานที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับ น.ร. การที่ น.ร.ได้รับการดูแลสนับสนุน ด้านสุขอนามัย การพัฒนาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของ น.ร.ในทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาดังนั้น การที่ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกหลานของทุกท่านอย่างภาพที่ปรากฎในวันนี้ จึงถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างเพื่อประเทศชาติ เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ร.ร.บ้านแชรสะโบว ให้มีกำลังใจในการดูแลและพัฒนา น.ร.และ ร.ร.ต่อไป

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอ ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวว่า  มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   ดังนั้น  มูลนิธิหลวง ปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จึงได้มาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงอาหารและโดมอเนกประสงค์ของ ร.ร.บ้านแซรสะโบว เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาต่อไป//

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here