ศรีสะเกษ สสจ.รณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

1

 ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นพ.ทนง   วีระแสงพงษ์  นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11 – 20  ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคมะเร็งปากมดลูกได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับภาคีเครือข่าย   รพ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีขึ้นในวันนี้ ซึ่งหลังจากการประกอบพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว  นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิง น.ร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ด้วยตนเอง 

จากนั้น นพ.ชลวิทย์  หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิงเช่นกัน  โดย น.ร.ทุกคนที่มาฉีดวัคซีนเมื่อถูกถามว่า เจ็บไหม น.ร.จะบอกเพียงสั้น ๆ ว่า เจ็บนิดเดียวเท่านั้น  โดยมี นพ.เสกสรรค์  จวงจันทร์ รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุรชาติ  ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นายชัยชนะ  ผลาพงษ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายศักรินทร์  บุญประสงค์ หน.กลุ่มงานควบคุมโรค  นำคณะแพทย์ พยาบาล ครู น.ร.มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

นพ.เสกสรรค์  จวงจันทร์ รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งปากมดลูก  เพื่อลดการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20 ปีใน จ.ศรีสะเกษ ตามคำขวัญท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ “คนศรีสะเกษปลอดภัย สัมฤทธิ์ผล ยั่งยืน”โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น น.ร.หญิง ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 439 คน  ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกจาก ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ทีมพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนจาก รพ.ศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ทีมจัดกิจกรรมจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์  นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 100 วัน 1 ล้านโดสสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20  ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส( HPV )มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยให้ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 – 20  ปีใน จ.ศรีสะเกษ จึงรู้สึกชื่นชมยินดีกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วน ร่วมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV )ในวันนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์  นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มหญิงไทยอายุ 11-20 ปีในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษนั้น จะทำให้ประชาชนใน จ.ศรีสะเกษ มีความปลอดภัย ลดอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11 – 20 ปีใน จ.ศรีสะเกษมีจำนวนทั้งสิ้น 72,500 คน ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว ในปีนี้คงเหลือ เด็ก น.ร.ชั้น ป.5 ถึงระดับอุดมณ์ศึกษาและกลุ่มนอกระบบการศึกษา  สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับวัคซีนสนับสนุนรอบนี้รวมจำนวน 29,417  โด้ส ได้กระจายจัดสรรไปให้ทุกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกโรงพยาบาล ดำเนินการฉีดให้ครอบคลุมครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งหลังจากที่กลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11 – 20  ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 1  ไปแล้วเสร็จ เข็มที่ 2  จะสามารถดำเนินการฉีดได้ โดยเว้นระยะห่าง 6 เดือน วัคซีนจะได้รับจัดสรรมาจากส่วนกลางอีกรอบ

โดยจะจัดฉีดในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-basedvaccination) เช่นกัน และในกลุ่มนอกระบบการศึกษา จะได้รับการฉีดวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษทุกท่าน นำบุตรหลานที่เป็นหญิงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกท่าน

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here