ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานวัดไพรพัฒนา

10

ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้ากฐินตามที่ ดร.กัญญารัตน์  จงวิไลเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบ – เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ อารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานภายในศาลาทมวัดไพรพัฒนา  โดยได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  ดร.กัญญารัตน์  จงวิไลเกษม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ถวายธูปเทียนแพ รับผ้าพระกฐินอุ้มประคองไว้ จากนั้น นำผ้าพระกฐินไปวางที่พานแว่นฟ้า ประกอบพิธีทางศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์

จากนั้น ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป มีการมอบทุนการศึกษาแก่ ร.ร.ประถมศึกษา จำนวน  40 ร.ร.  มอบทุนการศึกษาแก่ น.ร.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จำนวน  76  คน  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 30 ถุง โดยมี  คุณหญิงเลี่ยง วุฒิเชง ฮุนเนง  พี่สะไภ้ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะคหบดีจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  เดินทางมาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย โดยได้ถวายเงินทอดกฐินถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงและเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,777,777  บาท  เมื่อรวมยอดเงินกับต้นเงินกฐินของ ดร.กัญญารัตน์  จงวิไลเกษม และคณะแล้ว ทำให้ได้ยอดเงินกฐินถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,233,291 บาท มีนายนพ  พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการแต่งชุดปกติขาว มีพ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก

ดร.กัญญารัตน์  จงวิไลเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบ – เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ตนและคณะมีความศรัทธาหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน และหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความกตัญญูเป็นเลิศ ศิษย์เอกของหลวงปู่สรวงมานานแล้ว  ดังนั้น ในวันนี้ จึงได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำคณะมาร่วมกันทอดกฐินที่วัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำเอาเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดไพรพัฒนาทุกด้านให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป/

 ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here