ศรีสะเกษ ศูนย์อนามัยที่ 10 ประกาศให้วัดไพรพัฒนาเป็นวัดต้นแบบปลอดโควิด-19 แห่งแรกของจังหวัด

4

ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์  ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10  อุบลราชธานี กรมอนามัย  พร้อมด้วย   นางวนิดา  สมภูงา  รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ  และนางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างความรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการ COVID Free Setting สำหรับศาสนสถานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10  โดยได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งหลังจากการประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว  นายแพทย์ปกรณ์ ได้ประกาศนโยบายกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการ COVID Free Setting  สำหรับศาสนสถานและได้ถวายป้าย COVID Free Setting  สำหรับศาสนสถาน ถวายป้ายวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ   และถวายป้ายประกาศ Thai Stop COVID Plus แด่ พระครูโกศลสิกขกิจ  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา

 นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่10  อุบลราชธานี กล่าวว่า ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อแนะนำ ประชาชน และสถานประกอบกิจการในการดำเนินการตามมาตรการ UP (Universal Prevention) และ COVID free Setting ควบคู่ไปกับการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันโควิด-19  โดยมีการแถลงข่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และจากกรณีเปิดเมือง เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้น 4  มาตรการหลักสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ และประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่ โดยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมได้ตามเป้าหมาย  การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา  กิจการกิจกรรมเข้มมาตรการ COVID Free Setting  และการตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK

ในส่วนของศาสนสถาน ทางศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้เลือกวัดไพรพัฒนาแห่งนี้เป็นวัดต้นแบบของของศาสนสถานแห่งแรกของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงมาตรการต่างๆเช่น การประเมินโปรแกรม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัยซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินมาตรการของสถานประกอบการ รวมถึงศาสนสถานด้วย และประการต่อมาวัดไพรพัฒนามีความเข้มข้นในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมในเรื่องของผู้คนทั้งเจ้าภาพ ลูกค้า และนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ ได้จัดตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้อย่างดีเยี่ยม  ตนจึงขอประกาศให้วัดไพรพัฒนา เป็นวัดต้นแบบในเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของ COVID Free Setting  ในวาระเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here