ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาสู้ภัยแล้งจัดทำธนาคารน้ำแบบเปิดให้ญาติโยมและนักศึกษามีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

8

ที่บริเวณด้านหลังวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าของการขุดลอกคลองน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดไพรพัฒนา  และทางวัดไพรพัฒนาได้มีโครงการจัดทำธนาคารน้ำแบบเปิด  โดยการนำเอารถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน มาทำการขุดลอกคลองเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ทำการเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้ง  เนื่องจากว่า สภาพภูมิประเทศของวัดไพรพัฒนาอยู่ในพื้นที่สูงอีกทั้งมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศพากันมากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินกันเป็นจำนวนมากทุกวัน ทำให้น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคบริโภค  ซึ่งรถแบ็คโฮได้เร่งดำเนินการขุดลอกดินเพื่อทำเป็นคลองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทันต่อการใช้ในการเก็บกักน้ำในหน้าฝนนี้

พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวว่า โครงการทำธนาคารน้ำแบบเปิดนี้ เนื่องจากว่าคลองน้ำเดิมมีอยู่แล้วเพียงแต่เราได้มาดำเนินการกั้นทำเป็นฝายเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้มากเท่าที่สุดที่จะทำได้ตรงไหนที่ขุดได้ก็จะขุดลงไปเพื่อให้ไปถึงดินอุ้มน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเอาไว้ได้ โดยจะทำธนาคารน้ำจำนวน 3 แห่งด้วยกันเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ คาดว่าคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะเป็นผลสำเร็จ แนวคิดที่ได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำแบบเปิดขึ้นมาก็เนื่องจากว่าทุกปีในหน้าแล้งวัดไพรพัฒนาจะขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษในฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้ทำธนาคารน้ำไป 1 แห่งแล้วเนื้อที่ประมาณ 3- 4ไร่ และได้ขุดลึกลงไปประมาณ 10 กว่าเมตรจนถึงดินอุ้มน้ำทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้เป็นปริมาณมาก ทำให้ปีนี้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคโภคบริโภค

พระครูโกศลสิกขกิจ  กล่าวต่อไปว่า ซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาและจะมีนักศึกษามาเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวง  ดังนั้น จึงได้ทำโครงการธนาคารน้ำนี้เพื่อเก็บกับน้ำเอาไว้ให้ใช้ได้เพียงพอ โดยเราจะทำธนาคารน้ำประมาณ 3 แห่ง เพราะว่ามันเป็นลำห้วยเดิมแต่ว่าลำห้วยเมื่อไม่มีอะไรกั้นน้ำเอาไว้น้ำก็จะไหลผ่านไปหมด จึงได้ทำเป็นฝายกั้นน้ำเอาไว้  และขุดคลองให้ลึกลงไปเพื่อจะได้เก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากขึ้น  ซึ่งธนาคารน้ำแห่งนี้ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมานำเอาน้ำไปใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตำบลไพรพัฒนานี้ ก็สามารถจะมานำเอาน้ำนี้ไปใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ ถ้าพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการธนาคารน้ำอย่างนี้ก็สามารถติดต่อบริจาคได้ที่

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ผู้รับใบอนุญาตตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง โทร. 081-2659154, 099-6253859 หรือบริจาคโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา บัญชีเลขที่ 861-0-47453-4 และธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 861-0-25093-8, ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี วัดไพรพัฒนา บัญชีเลขที่ 333-0-75994-9 ซึ่งท่านที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร โดยออกให้ในนามวิทยาลัยฯหรือมูลนิธิหลวงปู่สรวง เพื่อนำไปใช้ในการขอลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้ด้วย

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here