ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาสว่างไสวด้วยน้ำใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มอบเสาไฟฟ้าจำนวน 40 ต้น

5

า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อาตมาภาพ พร้อมด้วย นายสำเร็จ  ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.อุบลราชธานี นายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการ การไฟฟ้า จ.ศรีสะเกษ นายณัฐพล ซองทอง รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค การไฟฟ้า จ.ศรีสะเกษ ที่ได้นำเอาเสาไฟฟ้า จำนวน 40 ต้น มูลค่าประมาณ 100,000บาท มามอบให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  โดยมี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์  ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา   นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเสาไฟฟ้า   เพื่อให้วัดไพรพัฒนานำให้ใช้ประโยชน์ในการติดตั้งสายไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้กับเด็ก น.ร.ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาเพื่อต้องการให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมและมีอาชีพฝีมือช่างต่าง ๆ ติดตัวที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้  มีเด็ก น.ร.มาเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนจำนวนประมาณ 700 คน  ซึ่งเสาไฟฟ้าที่ได้รับมอบมาในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงอย่างเต็มที่ต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here