ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาจัดยิ่งใหญ่ฉลองสมโภชพระเณรแม่ชีสอบได้เปรียญธรรมจำนวน 8 ราย

1

ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีฉลองสมโภช  ภิกษุสามเณรและแม่ชีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566  สำนักเรียนบาลีวัดไพรพัฒนา   ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้จัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  โดยมี นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับพระเณรและแม่ชีที่สอบผ่าน จำนวน 8 รูป  โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)ได้มอบผ้าไตรจีวรและเงินทุนการศึกษาให้กับพระเณรและแม่ชีผู้สอบผ่าน และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังเรียนบาลีด้วย  จากนั้น มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งมีบรรดาพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก  โดยมี นายบุญมี  เสนคราม  กำนัน ต.ไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นายสมยศ พันธ์มา  รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นางกรลักษณ์ โคอิเกะ  คหบดีจากกรุงเทพฯ นำคณะผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีในครั้งนี้

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า  สำนักเรียนบาลีวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษได้เปิด ทำการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งก็มีพระเณรที่มาเข้าสอบแล้วก็สอบได้เปรียญธรรม 1-2  จำนวน 1 รูป  เปรียญธรรม 3 จำนวน 4 รูป และเปรียญธรรม 5  ได้ 1 รูป เปรียญ 6 ได้ 2 รูป ซึ่งก็นำความภาคภูมิใจมาให้วัดไพรพัฒนา ตลอดจนญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู  จึงได้ถือเอาในโอกาสที่ทำบุญครบรอบ 23 ปีวันละสังขารหลวงปู่สรวง เมื่อทำบุญหลวงปู่สรวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธีฉลองสมโภชพระมหาเปรียญธรรม เพื่อถวายให้เป็นกำลังใจที่พระสงฆ์ท่านอุตส่าห์พยายามขยันหมั่นเพียรในระหว่างเรียนบาลี ซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน  ซึ่งในวันนี้ที่ได้มีการประกอบพิธีนี้ขึ้น ก็ถือโอกาสขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)ที่ท่านเมตตามามอบทุนการศึกษาให้กับพระมหาเปรียญที่สอบผ่านในปีนี้ด้วย และมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆสามเณรที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในปีนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเณรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ในการพัฒนาตนเองและเป็นหลักชัยให้กับพระพุทธศาสนาเราในโอกาสต่อไปด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวต่อไปว่า  ในโอกาสนี้อาตมาภาพฝากบอกญาติโยมทุกท่านทุกคนว่า   วัดไพรพัฒนา ได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา ซึ่งเปิดสอนแผนกนักธรรมและแผนกบาลี และเปิดสอนแผนกสามัญด้วย เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่มีความประสงค์จะให้ลูกหลานมาบวชเรียนสามารถมาบวชเรียนได้ทั้ง 2 ประเภท ทางการเรียนบาลีและการเรียนสามัญด้วย เรียนได้ทั้ง 2 อย่าง  ทางสำนักเรียนวัดไพรพัฒนาจะส่งเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี หรือจนถึงปริญญาเอกก็แล้วแต่เป้าหมาย   ของผู้เรียนที่จะตั้งเอาไว้ ซึ่งอาตมภาพต้องการที่จะสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ นำธรรมะสู่จิตใจของประชาชนให้ประพฤติดีปฏิบัติงามในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่าน คณะศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่ได้ให้การสนับสนุนมา   ตั้งแต่ต้นทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีอายุยืน ทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ พี่น้องทั่วไปที่ได้เห็นได้ชมได้ฟังทุกท่านก็ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคนเทอญ ขอเจริญพร//

https://youtu.be/lNLczNGhbiA

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here