ศรีสะเกษ วัดป่าพิมลมังคลารามเตรียมจัดใหญ่ตักบาตรใต้แสงจันทร์และลอยกระทงแห่งแรกของโลก

0

ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ได้มอบให้ นายเด่นนคร  ขาวสะอาด  ประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม ร่วมกับ พระมหาสมัย  ปัญญาวโร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลารามและคณะสงฆ์  เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานที่สำคัญของวัดป่าพิมลมังคลาราม จำนวน 3 รายการ โดยมี นายมหาหิงค์  ไพรสิน  นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของ  จ.ศรีสะเกษ และที่ปรึกษาคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม นายสว่าง ดวงอาจ นายก อบต.ทุ่งไชย ผอ.ร.ร.บ้านโนนแดงโนนม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้นำชุมชน มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายเด่นนคร  ขาวสะอาด  ประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม  กล่าวว่า  การจัดประชุมในครั้งนี้  เนื่องจากว่า วัดป่าพิมลมังคลาราม ได้ร่วมกับ นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สภาวัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อเครื่องวัดสระกำแพงใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบล  ทุ่งไชย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 7  จะดำเนินการตามโครงการทำบุญตักบาตรใต้แสงจันทร์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566  ทั้งนี้เนื่องจากว่า เทศกาลประเพณีลอยกระทง เป็นเทศกาลที่สำคัญของประเทศไทย ที่สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยทุกคนรักและหวงแหนในคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี ชาวต่างชาติให้ความสำคัญและหลงใหลมาเที่ยวเมืองไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สร้างและมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  ดังนั้น  ทุกภาคส่วนข้างต้น จึงได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ร่วมกับวัดป่าพิมลมังคลาราม และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรใต้แสงจันทร์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งนับว่าเป็นวัดแห่งแรกของโลกที่มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมา

นายเด่นนคร  ขาวสะอาด  ประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม  กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมประเพณีการทำบุญตักบาตรที่สำคัญและไม่เหมือนใครในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.2566 ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม นอกจากนี้แล้ว วัดป่าพิมลมังคลารามยังได้กำหนดจัดพิธีเปิดป้ายมูลนิธิวัดป่าพิมล  ในวันที่ 24 พ.ย.2566  และจัดงานทอดกฐินสามัคคี ขึ้นในวันที่ 25 พ.ย.2566 มีมหรสพการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายยิ่งใหญ่ตระการตา ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านโนนแดงโนนม่วงทุกคน ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต ต.ทุ่งไชย  อ.อุทุมพรพิสัย  ประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมทำบุญตักบาตรใต้แสงจันทร์และลอยกระทงที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here