ศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าเปิดงานโครงการสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9

ที่หอประชุม ร.ร.ศิลาลาดวิทยา อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอศิลาลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และให้ประชาชนได้มีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันกับภาครัฐในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลรักษาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here