ศรีสะเกษ รองนายกรัฐมนตรีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ยิ่งใหญ่ตระการตา

9

ที่สนามกีฬา จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และ  รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รมว.กระทรวงการคลัง  นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  47  “ศรีสะเกษเกมส์”  จ.ศรีสะเกษ ซึ่งการจัดพิธีเปิดการแข่งขันจัดอย่างยิ่งใหญ่ ขบวนแห่และขบวนนักกีฬาจากทุกภาคเดินเข้าสู่สนามจำนวนมาก  มีการแสดงแสงสีเสียงตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษอย่างสวยงามตระการตา โดยมี นายก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  มีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย  ผวจ. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นายกสมาคมกีฬาทุกประเภท นักกีฬา  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา และประชาชนชาวศรีสะเกษมาให้การต้อนรับ  และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มากในครั้งนี้  

นายก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้  จ.ศรีสะเกษ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่  5 – 25  มี.ค.65 โดยจังหวัดต่าง ๆ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา  บุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซึ่งปรากฏว่า  จ.ศรีสะเกษ ได้ทุ่มเทเตรียมงานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างดียิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่มีการตื่นตัวและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง  นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน  สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันในระบบสิทธิประโยชน์กลางให้กับเจ้าภาพด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนพร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” และพี่น้องชาว จ.ศรีสะเกษ ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันนี้  จ.ศรีสะเกษ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา  Sports City  1 ใน 6 จังหวัดแรกของประเทศไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา  มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับจังหวัด และประเทศชาติ

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ชาว จ.ศรีสะเกษ  ได้มีโอกาส เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” โดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่แข่งขัน ที่พักนักกีฬาและบุคลากรอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ตามที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้นำแนวทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการแข่งขัน ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในอนาคต  ขอต้อนรับทุกท่านสู่ จ.ศรีสะเกษ ดินแดนมหัศจรรย์ ดังคำขวัญที่ว่า “ดินแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” ด้วยความยินดียิ่ง

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ที่ปรึกษา กรอ.ด้านท่องเที่ยวและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทำให้มีนักกีฬาและกองเชียร์เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีการจัดการแข่งขัน อาทิ โรงแรมก็มีคนเข้าพักเต็มทุกแห่ง  ร้านอาหาร รถบริการ ร้านค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ก็มีรายได้  ซึ่งวันนี้เพียงแค่วันแรกก็ได้เห็นว่าร้านอาหารทุกแห่งมีผู้เข้ามาใช้บริการเต็มทุกร้าน  ได้เห็นชาวกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น จ.สุราษฎร์ธานี นั่งรับประทานอาหารกลางวันประเภทลาบก้อยของอีสานเต็มร้าน ภาคกลางคืนก็เห็นนักกีฬาจาก จ.พังงา  และ จ.สงขลาที่ร้านข้าวต้ม  ในด้านการท่องเที่ยวก็มีผู้ที่สนใจสอบถามและได้มีโอกาสแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของ  จ.ศรีสะเกษว่า  ถ้าเที่ยวในตัวเมืองก็มีวัดต่างๆมากมายและมีสวนสมเด็จฯ  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  หรือถ้าไป  อ.อุทุมพรพิสัย  ระยะทาง  26  กม.ก็สามารถไปชมวัดปราสาทสระกำแพงใหญ่  ถ้าไป  อ.ภูสิงห์  ระยะทางประมาณ  80  กม. ก็ไปเที่ยวชมตลาดอาเซี่ยน  และกราบสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ และต่อไปชมความสวยงามของผาพญากูปรี ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทย -กัมพูชา  ตนต้องขอขอบพระคุณ ผวจ.ทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันในการได้เป็นเจ้าภาพ  โดยเฉพาะ ท่านวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  และขอขอบพระคุณ ดร.สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  นายกสมาคมกีฬา  จ.ศรีสะเกษ  และ ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  1 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้ผลักดันและสนับสนุนอย่างเต็มที่ การจัดกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here