ศรีสะเกษ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ยิ่งใหญ่ตระการตา

5

ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร  และคณะผู้บริหาร กกท. มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ 

โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน มีการนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย  ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 77 จังหวัด (ชุดส่วย เขมร ลาว เยอ)  ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนาม พร้อมการแสดงเทิดพระเกียรติชุด “เรืองไสวไฟพระฤกษ์เบิกฟ้า โรจน์ระวีไฟกีฬาแห่งพระบารมี” ระบำนารีศรีนครลำดวน พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง ด้วยเทคนิคการจุดไฟ ณ ภูเขาไฟ “ภูดินแดง” การแสดงประกอบพิธีเปิด ชุดที่ 1  “ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์ อีสานใต้” เป็นการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วย เขมร ลาว เยอ) และการแสดงประกอบพิธีเปิด ชุดที่ 2 “กีฬาไทย โรจน์ฟ้า นครลำดวนเกมส์”   โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย   นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ  นักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ  ให้การต้อนรับและร่วมพิธีครั้งนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬา (Sports Tourism) และการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า ความประทับใจ มิตรภาพ และความเท่าเทียมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติได้อย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นวาระสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ที่จะได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ให้สังคมรับรู้และประทับใจ ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน อีกทั้งยังได้มีการนำรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG มาใช้ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในอนาคต และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งปรากฏว่า จ.ศรีสะเกษ ได้ทุ่มเทเตรียมงานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน เป็นอย่างดี  ซึ่งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย.  65 ณ จังหวัดศรีสะเกษ กีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 20 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 18 ชนิดกีฬาหลัก และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต โดยมี “น้องลำดวน” ที่ออกแบบมาจากทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นมาสคอตประจำการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here