ศรีสะเกษ รพ.กันทรลักษ์ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในหอผู้ป่วยมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย สั่งกักตัว 67 แพทย์พยาบาล

11

ที่ รพ.กันทรลักษ์  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ ได้ลงนามในประกาศ รพ.กันทรลักษ์ เรื่อง อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตและตรวจพบเชื้อ Covid-19 ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 7 และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) (เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)  เนื่องจากอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตและตรวจพบเชื้อ Covid-19 ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม และหอผู้ป่วยหนัก (ICU)

ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติที่กำลังรักษามีความเสี่ยงในระดับที่ต่างกันไป รพ.กันทรลักษ์  ได้ทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้ชี้แจงถึงบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่านว่า ขณะนี้ปกครองอำเภอกันทรลักษ์  สสอ.กันทรลักษ์ และ รพ.สต.โดนเอาว์ได้แนะนำการจัดการศพ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และ ฌาปนกิจตามหลักการป้องกันการติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยหนัก (ICU)  และ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER) ได้รับการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อและประกาศไม่รับผู้ป่วยเพิ่มที่หอผู้ป่วยดังกล่าว ตั้งแต่ 17-31 พ.ค.2564

 ผู้ป่วยและญาติท่านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังดังนี้ ผู้ป่วยและญาติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ที่ถูกจัดประเภทเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงให้กักตัวที่หอผู้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลสนับสนุนอาหาร 3 มื้อ และตรวจหาเชื้อ Covid-19  จำนวน 2 ครั้ง ส่วนที่ถูกจัดประเภทเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อต่ำจะตรวจหาเชื้อ Covid -19 จำนวน 1 ครั้ง

นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์  เปิดเผยว่า  ตามประกาศดังกล่าวระบุด้วยว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง จำนวนทั้งหมด 67 คน ให้ตรวจหาเชื้อ Covid-19 จำนวน 3 ครั้งและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน  และเนื่องจากโรงพยาบาลได้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการจึงขอปิดบริการชั่วคราว โดยปิดให้บริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการเวลา 16.00 – 20.00 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์  งดรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นทุกกรณี  งดรับผู้ป่วยใหม่ในตึกผู้ป่วยหนัก(ICU) และตึกอายุรกรรมหญิง งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 17-31  พ.ค. 2564

ผอ.รพ.กันทรลักษ์ เปิดเผยด้วยว่า ต่อมาในวันเดียวกันนี้ (17 พ.ค.64) เวลา 21.00 น. ตนได้ลงนามในประกาศ รพ.กันทรลักษ์ ระบุว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในโรงพยาบาล และมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากได้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกกักตัวและโรงพยาบาลได้ทำการตรวจหาเชื้อในเจ้าหน้าที่แล้วทั้งสิ้น จำนวน 121 คนพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ในการนี้โรงพยาบาลจึงของดให้บริการนอกเวลาราชการ ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 045-661663  ศูนย์ประสานส่งต่อโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here