ศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดเปิดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ

4

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี   ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ตนได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  กลีบแก้ว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ  ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ ในฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมมีวัตถุให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุมประพฤติ มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  และแนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างยังยืน

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี   ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ อีกทั้ง แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งชมรม และได้รับสมัครสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารประชุมชั่วคราว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดด้วย

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here