ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่ตระการตางานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย

8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย นางมัลลิกา  เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ   น.ส.ชนมณัฐ   รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “งานเทศกาลหอมแดง กระเทียมตี ที่ยางชุมน้อย” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566  ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน เช่น การประกวดนางงามดอกหอมบาน  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง – หมอลำ การประกวดมิสกระเทียม  การประกวดธิดาหอมแดง การประกวดผลผลิตหอมแดง การประกวดผลผลิตกระเทียม การออกร้านนิทรรศการ มีนางรำกว่า  300 คนแต่งกายด้วยชุด 4 เผ่าไทยศรีสะเกษอย่างสวยงามมารำเปิดงาน และมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานการสร้างเมืองยางชุมน้อยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี นายสฤษดิ์  รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางผ่องศรี   แซ่จึง  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8  นายวิชัย   ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ                            นายศักดิ์เสรี   บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย  หน.ส่วนราชการ อ.ยางชุมน้อย  ผู้บริหาร อปท.ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว อ.ยางชุมน้อย มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายสฤษดิ์  รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย  กล่าวว่า  หอมแดง  ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของ อ.ยางชุมน้อยโดยมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง ประมาณ 14,000 ไร่ ผลผลิตในแต่ละปี ประมาณ 42,000 ตัน สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละ ประมาณ 1,000 ล้านบาท หอมแดงจึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนยางชุมน้อย ดังนั้น อ.ยางชุมน้อย จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วน กำหนดจัดงาน “งานเทศกาลหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 – 24  ม.ค. 2566  ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ยางชุมน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ปลูกหอมแดง ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นของชาว  อ.ยางชุมน้อย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดหอมแดง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีจะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนใน  อ.ยางชุมน้อย มีการออกร้านแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห้วงระยะเวลาการจัดงาน

นายสำรวย  เกษกุล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  อ.ยางชุมน้อย เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมแดง และกระเทียม  เป็นอันดับต้น ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสามารถผลิตหอมแดง และกระเทียมคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ ส่งผลให้หอมแดงและกระเทียม สามารถสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรชาว อ.ยางชุมน้อยมาโดยตลอด จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยการผลิต และกลไกตลาดส่งผลกระทบกับภาคเกษตรกร ผู้ปลูกหอมแดงและกระเทียมใน อ.ยางชุมน้อย และพื้นที่ทั่วไปของ จ.ศรีสะเกษ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ให้ความสำคัญและพยายามหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมาโดยตลอดการจัดงาน “งานเทศกาลหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566  ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการขาย สนับสนุน และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์หอมแดง และกระเทียมในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย ให้เป็นแหล่งผลิต ตลาดการค้า และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร ที่มีชื่อเสียงของ จ.ศรีสะเกษ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here