ศรีสะเกษ ยอดติดเชื้อโควิด-19พุ่งไม่หยุดทะลุ 437 รายเสียชีวิต 3 ราย

8

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ ระลอกเมษายน  2564  ณ วันที่ 19 มิ.ย. 64  โดยระบุว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย ที่ อ.วังหิน ทำให้มียอดสะสม 437 ราย  เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหายเพิ่มวันนี้ 3 ราย รักษาหายสะสม 411 ราย รักษาอยู่ 23 ราย  โดยรักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสะเกษ จำนวน 17 ราย รพ.อุทุมพรพิสัย 3 ราย และ รพ.ขุขันธ์ 3 ราย ซึ่งอำเภอที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดของ จ.ศรีสะเกษคือ อ.ศรีรัตนะ  มีผู้ป่วยติดเชื้อ 95 ราย รองลงมาคือ อ.กันทรารมย์ 63 ราย อ.กันทรลักษ์ 45 ราย และ อ.เมืองศรีสะเกษ 45 ราย

นายฉัฐมงคล   อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  ในขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้ทำให้พี่น้องประชาชนขาดโอกาสในการทำมาหากินไปมาหาสู่กันไม่ได้  อีกทั้งมีผู้ตกงานเพิ่มจำนวนสูงขึ้นมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีวี่แววว่าจะหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว  เทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเทศบาลได้มีสมาคมสันนิบาตเทศบาลนครและเมืองขึ้นมา  จึงได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะมีการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยการที่จะหาวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษของเรา  ซึ่งตนได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท   จะสามารถซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้ประมาณ 50,000 โดส เบื้องต้นตนได้ทำการสั่งจองวัคซีนจำนวน 10,000 โดส โดยตนได้ใช้เงินไปจำนวน 8,880,000 บาทในการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มไปเพียง 10,000 โดสก่อน ถ้าหากว่าไม่เพียงพอเราก็จะสั่งวัคซีนเพิ่มอีก

นายฉัฐมงคล   อังคสกุลเกียรติ  กล่าวต่อไปว่า โดยขณะนี้มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาลงทะเบียนไว้แล้ว 5,000 คน เพื่อฉีดวัคซีนคนละ 2 เข็มก็จะเท่ากับ 10,000 โดสพอดี  ซึ่งจะได้นำเอามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  วัคซีนที่จะจัดซื้อเข้ามาหรือการที่จะบริหารวัคซีนนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ศบค.จังหวัดศรีสะเกษโดยท่าน ผวจ.ศรีสะเกษเป็นประธาน  

เมื่อได้วัคซีนมาแล้ว จะได้มอบให้ทาง รพ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไป  ซึ่งตนเห็นว่าการฉีดวัคซีนนั้นจะต้องมีเข็มที่ 1 และต้องมีเข็มที่ 2 ตามกำหนดระยะเวลาและเมื่อห่างซักระยะหนึ่งขั้นต่อไปก็จะมีเข็มที่ 3  เพื่อให้คนไทยของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น  ตนขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษว่า หากท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขอเชิญลงทะเบียนได้ในแอป ศรีสะเกษพร้อม ซึ่งแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ก็จะต้องระมัดระวังรักษาตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดอีกต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here