ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาร่วมกับอำเภอภูสิงห์มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ชายแดนไทย-กัมพูชา

10

ที่บ้านเรือทอง  ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์  ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ 2564

 ให้แก่นายตุน สียัน ราษฎร บ้านเรือทอง บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีฐานะครอบครัวยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีนายบัวลอย สำรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน  ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมในพิธีมอบบ้านตาม “โครงการบ้านผู้ยากไร้”ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นตำบลโคกตาล เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน  เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไป

ในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ)  ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่นายตุน สียัน ราษฎร  และถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here