ศรีสะเกษ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน 74 ร.ร.

5

ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำส่งมอบตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 74  ร.ร. โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เข้ารับตราพระราชทานในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษา ร.ร.ในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา 2562 มี ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ผ่านการประเมิน จำนวน 8,278  ร.ร. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ออกไปไม่มีกำหนด สพฐ. จึงได้จัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อนำส่งมอบให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 74  ร.ร. ประกอบด้วย ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน รอบที่ 1 จำนวน 39 ร.ร. รอบที่ 2 จำนวน 11 ร.ร.และรอบที่ 3 จำนวน 24 ร.ร. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ และเป็นเกียรติให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here