ศรีสะเกษ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์มอบถุงยังชีพ โครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

5

ที่หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ดร.มนัส  โนนุช  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น  มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายสิ่งของจำนวน 10 ชุดแด่พระสงฆ์ และได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุดให้กับประชาชน  โดยมี  นายสำรวย   เกษกุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ  นายกมล   ชัยกันทะ  ท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ นายอิทธิพล  สุยะลา นายอำเภอบึงบูรพ์   นำคณะหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบสิ่งของให้กับประชาชน  จากนั้น  ดร.มนัส  โนนุช และนายสำรวย  เกษกุล ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยได้มอบถุงยังชีพ  และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาทำการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย

นายสำรวย   เกษกุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า   อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นอำเภอขนาดเล็ก มีจำนวนประชากร  ทั้งหมด 10,477 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,923 ครัวเรือนซึ่งแยกเป็น 2 ตำบลคือ ต.บึงบูรพ์ จำนวน 9 หมู่บ้าน  และ ต.เป๊าะ   จำนวน 16 หมู่บ้าน  ปัจจุบัน อ.บึงบูรพ์  มีจำนวนผู้ยากไร้   ทั้งสิ้น 76 คน  จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ซึ่งส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บึงบูรพ์ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ตนในนามของคณะจัดงานและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ในครั้งนี้/ 

ภาพ /  ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here