ศรีสะเกษ พ่อเมืองนำ 3 นายอำเภอชุบชีวิตวัดป่าพิมลมังคลารามหลังถูกน้ำท่วมหนัก 2 ครั้ง

4

 ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นายพรชัย   วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน  นายศราวุธ   ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “INEC จิตอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน”  (ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาลงน้ำ) ซึ่งนายรักชาติ ฤทธิ์เดช  นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อ.วังหิน นางกัญญา  มั่งมี  ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ทุ่งไชย  นายนิรุตย์   เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.บุสูง  อ.วังหิน  ต.ทุ่งไชย และ ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น และคณะสงฆ์

นำโดย ท่านเจ้าคุณ พระศรีญาณวิเทศ   เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม มี นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน และประชาชนทั่วไป พากันแต่งกายชุดจิตอาสา มาร่วมพิธีครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาวัด การปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัดและที่สาธารณะ ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาลงน้ำ ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะห้วยสำราญห้วยวะ พัฒนาและทำความสะอาดวัดป่าพิมลมังคลาราม

นายรักชาติ ฤทธิ์เคช  นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อ.วังหิน  กล่าวว่า เนื่องจากว่าวัดแห่งนี้ ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ   เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญร่วมกันก่อสร้างพัฒนาวัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามมาก เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธสถาน แต่ปรากฏว่า วัดป่าพิมลมังคลาราม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมหนักถึง 2 ครั้งติดต่อกันทำให้ศาลาการเปรียญและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเสียหายยับเยิน ซึ่งหลังจากน้ำท่วมลดลงแล้วจึงจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและต้องอาศัยประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวัดให้อยู่ในสภาพดังเดิมหรือดีกว่าเดิม การจัดงานครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสา หน่วยงานต่างๆ  และประชาชนจิตอาสาได้แสดงพลังแห่งความรักสามัคคี  ความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ในการเสียสละเวลาเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม  เพื่อให้ข้าราชการ  จิตอาสา หน่วยงานต่างๆ  และประชาชนจิตอาสาได้ทำกิจกรรมปลูกป่า  เพื่อฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อม  หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความตระหนักหวงแหน  ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าอันทรงคุณค่าและแหล่งน้ำ ที่สำคัญเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป   เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา  ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก คณะสงฆ์วัดป่าพิมลมังคลาราม องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ ต.ทุ่งไชย และตำบลใกล้เคียง  ซึ่งจะทำให้วัดแห่งนี้กลับมาสมบูรณ์สวยงามดังเดิม เพื่อจะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here