ศรีสะเกษ พ่อเมืองกำชับท้องถิ่นและท้องที่ร่วมดูแลจัดลานตากข้าวช่วยเหลือชาวนาลดใช้ถนนตาก

1

 นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว   จ.ศรีสะเกษ ปีฤดูกาลผลิต 2566/67 ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจำหน่ายผลผลิตข้าวนาปี จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริหารจัดการลานตากข้าวให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับเกษตรกร ที่สำคัญป้องกันอันตรายจากการตากข้าวตามถนนหรือขอบถนน ซึ่งถือว่ากระทบต่อส่วนรวมได้  เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชน จึงขอให้นำไปตากในลานหมู่บ้านชุมชน พร้อมประสานขอตากในลานวัด หรือ บริเวณสนามโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ค่อนข้างมืดมาก        

 นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า   สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนา จ.ศรีสะเกษ มีประมาณ 3,000,000 ไร่  คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกปีนี้ ประมาณ 1,228,000  ตัน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายเป็นข้าวสด ในราคาประมาณ 10.50 – 11.50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว จึงขอให้เกษตรกรได้ชะลอการขายข้าว  โดยให้ทำการตากและรักษาคุณภาพข้าว  ซึ่งจะทำให้ข้าวมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำคัญมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย

ทางด้าน นางกัญญาณัฐ  พรแก้ว อายุ  55 ปี  ชาวนา ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนต้องขอขอบพระคุณท่าน ผวจ.ศรีสะเกษที่ได้ใส่ใจห่วงใยในเรื่องนี้  ตนและครอบครัวทำนา 35  ไร่ ส่วนญาติพี่น้องและชาวนาคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านเดียวกันต่างพากันทำนาคนละ 10 – 30 ไร่ เพราะว่าเป็นอาชีพหลักของพวกตน 1 ปีที่ทำนาเพียงครั้งเดียว   ดังนั้น  เมื่อต้องทำการเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันทำให้สถานที่ตากข้าวเพื่อให้ข้าวแห้งจึงมีสถานที่ไม่เพียงพอ โดยชาวนา 1 ครอบครัวจะต้องตากข้าวเปลือกให้แห้งคนละ 1 – 2 วัน ทำให้บริเวณ ร.ร. วัด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในบริเวณหมู่บ้านของพวกตนไม่เพียงพอต่อการให้ชาวนาใช้ในการตากข้าว  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บริเวณไหล่ถนนในการตากข้าวเพื่อให้ข้าวเปลือกแห้ง และทำให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพที่ดี สามารถขายได้ราคาดีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวนา

นางกัญญาณัฐ  พรแก้ว อายุ  55 ปี  กล่าวต่อไปว่า  ตนจึงเห็นว่า ชาวนาที่จำเป็นต้องตากข้าวบริเวณริมถนนในหมู่บ้านหรือถนนระหว่างหมู่บ้านว่า การตากข้าวริมถนนอาจจะเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ว่าก็เนื่องด้วยความจำเป็นของชาวนาที่ไม่สถานที่ตากข้าว ดังนั้น ตนเห็นว่า ชาวนาจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณที่ชาวนาตากข้าว โดยการต้องทำเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่า บริเวณข้างถนนมีการตากข้าว โดยอาจจะนำเอาตอซังข้าวมาวางบริเวณบนถนนก่อนที่จะถึงบริเวณที่มีการตากข้าวประมาณ  20 – 30  เมตร เพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่า บริเวณถนนข้างหน้ามีการตากข้าวของชาวนา เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้มีที่ตากข้าวในช่วงฤดูกาลผลิตข้าวปีนี้และปีต่อๆ ไปด้วย/

 ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here