ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ

20

ที่วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ   พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   นำพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทย ไปถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา   เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญพวงมาลัยและน้ำอบไทย ออกจากโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาไปยังวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่เชิญพวงมาลัยและน้ำอบไทยตั้งหน้าโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปประกอบพิธีทางศาสนา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลัยน้ำอบไทยและผ้าไตรจีวรถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม)  พร้อมทั้งได้นำคณะข้าราชการสรงน้ำรดน้ำขอพรพระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระครูโกศลสิกขกิจ ได้สัมโมทนียกถา กรวดน้ำรับพร  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรที่บริเวณเบื้องหน้ามณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ และวันนี้ได้ประทานพวงมาลัยดอกมะลิ และน้ำอบไทย ถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ ยังความปลาบปลื้มปิติ ให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษ  อย่างหาที่สุดมิได้

 พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เป็นเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระสงฆ์สามเณรในสังกัด 20 รูป เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 วัดไพรพัฒนาได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)  เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของ หลวงปู่สรวง บายตึ๊กเจีย หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวกัมพูชาได้มาเคารพกราบไหว้ขอพร เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here