ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา

6

ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการวัดไพรพัฒนา และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดยผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนพระประธานประจำศาลาทม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชารูปเหมือนหลวงปู่สรวง โดยมี  จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานนี้ จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ที่บริเวณด้านหน้ามณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง ผู้แทนพระองค์เข้าไปประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยผู้แทนพระองค์ได้ไปที่มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง ประกอบพิธีวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวง เสร็จพิธี ผู้แทนพระองค์เดินทางกลับ โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต นายนพ  พงษ์ผลาดิสัย และ น.ส.ชนมณัฐ  รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รอรับผู้แทนพระองค์

จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า   เนื่องด้วยในวันที่ 7 เมษายนของทุกปี วัดไพรพัฒนาโดยคณะกรรมการวัด  ศิษยานุศิษย์  และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปต่างได้มาน้อมระลึกเชิดชูกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่สรวง โดยร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตร สรีระสังขารหลวงปู่สรวง

ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาดำเนินการโดยมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา มีท่านพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เป็นผู้รับใบอนุญาต ในการขอจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โดยจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแนวคิดที่จะผลิตกำลังคน  เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และได้รับอนุญาตเข้าทำประ โยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา จำนวน 114 ไร่ เป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โดยมีคณะครู จำนวน 31 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน นักศึกษา จำนวน 570 คน มีอาคารเรียน 5 อาคารเรียน พื้นที่ปฏิบัติการ 4 แห่ง อาคารสนับสนุน 4 แห่ง มี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

ข่าว / ภาพ  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here