ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลจัดทำโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก แบ่งปันความสุขสร้างรอยยิ้มแก่ชุมชน

10

ที่ศาลากลางบ้าน บ้านดู่ หมู่ 2 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  พระครูธรรมธรสมพล  ปัญญาพโล  เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีและประธานศูนย์เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใจบุญ ได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสาร  บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมันพืช ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำปลา เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม จำนวน  10 ชุด  ไปมอบให้แก่ชาวบ้านดู่ หมู่ 2 ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ยากไร้และขาดแคลน  และได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 เพื่อให้มารับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อจะได้นำเอาไปเป็นอาหารสำหรับตนเองและครอบครัว 

จากนั้น  คณะของพระครูธรรมธรสมพล ได้เดินทางไปที่ศาลาประชาสามัคคี หมู่ 1   บ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ เพื่อนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 7 ชุด ไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ได้พิจารณาคัดเลือกชาวบ้านที่ยากไร้มารับสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว  โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสถิตย์  ธรรมาภิมนต์ เจ้าคณะตำบลขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และน.ส.อมร นามบุตร  ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นำคณะชาวบ้านมาเข้ารับมอบสิ่งของในครั้งนี้

พระครูธรรมธรสมพล  ปัญญาพโล  เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีและประธานศูนย์เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  กล่าวว่า  อาตมาภาพได้ร่วมกับชาวบ้านขุนหาญสร้างวัดป่าประชาสามัคคีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้เป็นสถานที่ในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป  ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วหลายรุ่น ต่อมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อาตมาภาพจึงได้หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยได้จัดทำโครงการเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก พระสงฆ์ไม่ทิ้งชุมชนผู้ยากไร้ในเขต อ.ขุนหาญ แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ชุมชน  โดยการจัดทำ รพ.สนามและศูนย์พักคอยที่วัดป่าประชาสามัคคี จำนวน 58 เตียง ได้ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วจำนวนกว่า 400 ราย  และได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน รพ.ขุนหาญ ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาทเศษ มอบให้แก่ นายอำเภอขุนหาญ เพื่อมอบต่อให้กับ ผอ.รพ.ขุนหาญไปแล้ว

พระครูธรรมธรสมพล  ปัญญาพโล  เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีและประธานศูนย์เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  กล่าวต่อไปว่า  อาตมาภาพมีอุดมการณ์ว่า จะช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนที่ยากไร้และขาดแคลนไปจนกว่าชีวิตจะละจากโลกนี้ไป เมื่อได้รับสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป อาตมาภาพยึดหลักการที่ว่า พระสงฆ์ได้รับบริจาคสิ่งของมาแล้วต้องไม่เก็บเอาไว้  ดังนั้น จึงได้นำเอาสิ่งของมาแจกจ่ายให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 และหมู่ 1 ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือมาเข้ารับสิ่งของไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยจะมีการดำเนินการตามโครงการเมตตาธรรม คุ้มจุนโลก แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ชุมชน ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 9 หมู่บ้านในเขต ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ  ซึ่งเมื่อได้รับสิ่งของบริจาคจากผู้ใจบุญมาแล้ว ก็จะได้นำเอาสิ่งของมามอบให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่เหลืออยู่อีกจำนวน 7 หมู่บ้านต่อไป

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here