ศรีสะเกษ พรรคคลองไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสานประกาศโครงการขุดคลองเชื่อม 2 มหาสมุทร แปซิฟิก – อินเดีย

20

ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทยและคณะกรรมการบริหารพรรคคลองไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกพรรคคลองไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากส่วนกลางมาเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 200 คนเศษ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มาสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ส.ส.ในนามของพรรคคลองไทย พิธีลงนามความตกลงร่วมงานกับพรรคคลองไทย  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิม  หน.พรรคคลองไทยได้กล่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน และแถลงนโยบายของพรรคคลองไทย โดยมี นายสุวิทย์  ผลสุข รองผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคคลองไทย นายธนินท์ธร   ศรีขาว  ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จ.ศรีสะเกษ และคณะให้การต้อนรับ

นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พรรคคลองไทยในเขตเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด116 เขต เพราะว่าเราได้เตรียมการมานานประมาณครึ่งปีในการหาผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งในวันนี้ เราก็ได้มาเปิดตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบว่าพรรคคลองไทยมีความพร้อมในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ตอนนี้เราได้เตรียมตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 350 เขตครบทุกเขตเลือกตั้งและหากมีการเพิ่มเป็น 400 เขต ก็จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงให้ครบทั้ง 400 เขต นโยบายหลักของพรรคของไทยก็คือจะนำเอาพระราชดำริของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในการขุดคลองเชื่อม 2 มหาสมุทร ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้น เพื่อให้รายได้นำเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศและนำเอามาใช้หนี้ให้กับประเทศไทย

นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของภาคอีสาน ตนคิดว่าโครงการคลองไทยซึ่งเป็นโครงการใหญ่จะสามารถนำรายได้จากโครงการคลองไทยมาพัฒนาแหล่งน้ำในภาคอีสานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งโขงชีมูลหรือแหล่งน้ำที่เป็นห้วยหนองคลองบึงทั่วประเทศเราจะสามารถพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถที่จะระบายน้ำได้ในฤดูฝนไม่ให้น้ำท่วม ในขณะเดียวกันก็ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งไว้ได้  พรรคคลองไทยขณะนี้เป็นกลางและมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือทำให้พี่น้องประชาชนรู้จักความสำคัญของโครงการคลองไทย  พรรคการเมืองใดก็ตามที่เอานโยบายของพรรคคลองไทยเข้าไปเป็นนโยบายของรัฐบาล พรรคคลองไทยก็พร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลด้วย แต่ขณะนี้มีแนวโน้มว่า พรรคคลองไทยจะได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะเข้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ในส่วนของโซนทางภาคใต้ขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เต็มทุกเขตแล้วและพี่น้องทางภาคใต้ก็มีความตื่นตัวเรื่องโครงการคลองไทยมาก ซึ่งทางภาคใต้ก็น่าที่จะได้รับความนิยมมาก เพราะว่าพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่เห็นความสำคัญของของโครงการคลองไทยจะเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคคลองไทยทุกเขตในภาคใต้

นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าพรรคคลองไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมีเสียงข้างมากเป็นพรรคที่มี ส.ส.มากอันดับหนึ่ง ตนก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะผลักดันโครงการคลองไทยให้เกิดขึ้น ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่าขณะนี้ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะย่ำแย่ในทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นยังมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรมาเป็นรายได้ของประเทศนอกจากการเก็บภาษีและการกู้เงิน ซึ่งขณะนี้เพดานเงินกู้ของเราก็เต็ม เราไม่สามารถที่จะกู้เงินได้อีกต่อไป โครงการคลองไทยจะเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมายไม่น้อยกว่าปีละ 5.55 ล้านบาท ซึ่งจะได้นำเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและนำเอามาใช้หนี้ให้กับประเทศไทย ตนคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ การเมืองยังไม่มีความมั่นคงพรรครัฐบาลเองก็ไม่มีความชัดเจนในการที่จะบริหารประเทศนำพาประเทศไปสู่ความผาสุขได้ ตนจึงไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะไปได้ซักเท่าไหร่ พรรคคลองไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้ง แต่ถ้ามีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออกหรือด้วยอะไรก็ตาม พรรคคลองไทยจะแข่งกับตัวเองไม่ด่าว่าใคร ไม่เป็นปฏิปักษ์กับใคร ไม่โจมตีใครทั้งสิ้น แต่เราจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์เรื่องราวโครงการคลองไทยและนโยบายหลักๆของเราเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้พิจารณาเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคคลองไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศที่ใกล้จะถึงในเร็ว ๆ นี้//

 ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here