ศรีสะเกษ ผู้ว่าลุยเองเปิดปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง         จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  หลังจากการเปิดกิจกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกไปตรวจตามสถานบันเทิงทุกแห่งของ จ.ศรีสะเกษอย่างเข้มงวด โดยมี นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน โดยเน้นหนักในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  การครอบครองและพกพาอาวุธปืน  การพนัน  การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล  สถานบริการและสถานบันเทิง  ซึ่ง  จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดปฏิบัติการ (Kick of) พร้อมกันทั้ง 22 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 1,000 นาย พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่ต่อไป/

https://youtu.be/XIcfFfwq7uE

ภาพ /  ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here