ศรีสะเกษ ผู้ว่าปลื้ม อ.โพธิ์ศรีสุวรรณตรวจคัดกรองประชาชนมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

6

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ “ห้องข่าว นอ.ศรีสะเกษ” มีข้อความระบุว่า “เมื่อวานผ่านตลาดนัดเลยแวะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาใช้บริการของตลาดนัดบ้านหนองตอ เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สิ่งที่เห็นกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าทุกอำเภอก็คงเป็นแนวเดียวกันอยู่แล้ว เช่น  มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คอยให้คำแนะนำผ่านเครื่องขยายเสียง/โทรโข่งอยู่ตลอดเวลา ณ จุดทางเข้า  จัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ ตรวจสอบเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน และการลงทะเบียนในการเข้า-ออก หลังจากใช้บริการอย่างเข้มงวด   ความร่วมมือในการบูรณาการจากผู้ประกอบการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ปิดหน้ากากมีแอลกอฮอล์  มีบริการตรวจเช็ควัคซีน โดยแอปหมอพร้อมและการอำนวยความสะดวกตรวจในโน้ตบุคโดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข  มีการให้บริการฉีดวัคซีน ณ จุดคัดกรอง  ประชาชนที่มาตลาดแต่ไม่เข้าเงื่อนไขเสนอตัวรอข้างนอก ซึ่งเป็นภาพที่ดีและแสดงความรับผิดชอบ  ขอขอบคุณและขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”  โดยมีภาพที่ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ไปตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น  ตนพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณและคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผวจ.ศรีสะเกษ ที่ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  อสม.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส.อบต.และประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของ ผวจ. ศรีสะเกษอย่างเต็มที่  ซึ่งตนได้นำเอาข้อความที่ท่าน ผวจ.ศรีสะเกษไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปให้ทุกภาคส่วนของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้รับทราบถึงคำขอบคุณและคำชื่นชมของท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ทุกคนได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้แล้ว

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here